โลโก้เว็บไซต์ 2021-06-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2021-06-02

ประกาศ มทร.ล้านนา ตาก เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564
พุธ 2 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201- (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนสูงสุดแก่นักศึกษา อาศัยอำนาจตามความในคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1134/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน มหาวิทยาลั... >> อ่านต่อ


รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พุธ 2 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 7-18 มิถุนายน 2564 ผู้ที่สนใจส่งไฟล์ใบสมัครและหลักฐานการสมัครทางอีเมล: sakunna_2526@hotmail.com หรือส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทางไปรษีย์  ดาวน์โหลด>>ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแห... >> อ่านต่อ


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
พุธ 2 มิถุนายน 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  2564  รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิกhttps://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/06/20210604112847_27525.pdf >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา