โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร มทร.ล้านนา ตาก เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

บุคลากร มทร.ล้านนา ตาก เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 เมษายน 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 เมษายน 2564 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้บุคลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เดินทางไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งจังหวัดตากได้จัดสรรโควตาวัคซีนให้แก่มหาวิทยาลัยจำนวน 80 โดสออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา