โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง  ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 30 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

14 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์ ประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มและกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา