โลโก้เว็บไซต์ รับมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการศึกษาสำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการศึกษาสำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 เมษายน 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 356 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (2 เม.ย. 54) ที่ห้องประชุมอาคารเรียน 9 ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นำรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (นายขวัญชัย เทศฉาย) ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก (นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ) พร้อมด้วยคณาจารย์คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าจากบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณกิตติมศักดิ์ ติกะโกศล และชมรมศิษย์เก่า วข.ตาก ภาคตะวันออก โดยมี ดร.เดชา ครุฑทิน กรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบสื่อการสอนในครั้งนี้ โอกาสนี้ผู้ช่วยอธิการบดีได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะได้นำชุดอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้สำหรับให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

หลังจากนั้นผู้ช่วยอธิการบดี คุณธวัช ธูปทอง ผู้แทนชมรมศิษย์เก่า วข.ตาก ภาคตะวันออก พร้อมด้วยคณะศิษย์เก่า คณาจารย์ และนักศึกษาได้ร่วมกันทำพิธีเปิดป้ายสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชมรมศิษย์เก่า วข.ตาก ภาคตะวันออก ในการก่อสร้างออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา