โลโก้เว็บไซต์ 2021-04-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2021-04-02

รับมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการศึกษาสำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ศุกร์ 2 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (2 เม.ย. 54) ที่ห้องประชุมอาคารเรียน 9 ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นำรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (นายขวัญชัย เทศฉาย) ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก (นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ) พร้อมด้วยคณาจารย์คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าจากบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณกิตติมศักดิ์ ติกะโกศล และชมรมศิษย์เก่า วข.ตาก ภาคตะวันออก โดยมี ดร.เดชา ครุฑทิน กรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ร่ว... >> อ่านต่อ


แจ้งการเทียบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเท่ากับข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2564
ศุกร์ 2 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                      ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 นั้น เพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ถูกต้องตามพระราชกฤษฎีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ... >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดด้านพลังงานความร้อน ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก
ศุกร์ 2 เมษายน 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดด้านพลังงานความร้อน  ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก >>คลิ๊ก<< >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา