โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ 4 อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ 4 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 สิงหาคม 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 34 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ 4 อัตรา

1.ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์ ดังนี้

1.1 สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ สาจาศิลปะศาสตร์

- กลุ่มวิชา ภาษาตะวันออก 1 อัตรา

- กลุ่มวิชา สังคมศาสตร์ 1 อัตรา

- กลุ่มวิชา พลศึกษาและนันทนาการ 1 อัตรา

1.2 สังกัดศิลปะศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบเครื่องเรือน

- หลักสูตร ศป.บ ออกแบบอุตสาหกรรม 1 อัตรา


ดาวน์โหลดเอกสาร >>
 


คำค้น : สมัครงาน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา