โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCi 2021) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา เชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCi 2021)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 มีนาคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 8523 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา เชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCi 2021)

กำหนดการเปิดรับบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

1) เปิดรับบทความ/ผลงาน CRCI 2021

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผ่านระบบออนไลน์ Online submission

หมดเขตส่งบทความ วันที่ 15 มีนาคม 2564

ที่เว็บไซต์ https://www.rmutl.ac.th/crci/

1.1) เปิดรับบทความนำเสนอในรูปแบบบรรยาย

1.2) เปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมงานสร้างสรรค์

1.3) อัตราค่าลงทะเบียน (Onsite) 3000 บาท / ออนไลน์ (Online) 1500 บาท / ผู้เข้าร่วมงาน 1000 บาท

หมายเหตุ

- งดเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับบุคลากร/นักศึกษา สังกัด มทร. ล้านนา

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/crci/

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-266-518 ต่อ 1025

(งานพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา)

Email : crci.rmutl@gmail.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา