โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 สิงหาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 373 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (18 สิงหาคม 2563) ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันวิทยาศาสต์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นำผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา วางพานพุ่มถวายราชสักการะพร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โครงการครูเครือข่ายสเต็มศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก 8 สถานศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคตาก โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนวังประจบวิทยาคม โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 โรงเรียนผดุงปัญญา และโรงเรียนพลูหลวงวิทยา โดยกิจกรรมการแข่งขันประกอบด้วยการเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์จากหลักการของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things: IOT) และแปรรูป Gummy และ Jelly พร้อมดื่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา