โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 สิงหาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 189 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

17 สิงหาคม 2563 ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลาการ ให้การต้อนรับนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางสาวนวพร จันทร์เพ็ญ คลังจังหวัดตาก พร้อมคณะ ในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา