โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก รับมอบชุดฝึกเครื่องยนต์เพื่อการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก รับมอบชุดฝึกเครื่องยนต์เพื่อการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 251 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (6 สิงหาคม 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับมอบชุดฝึกเครื่องยนต์และอุปกรณ์เครื่องยนต์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมศิษย์เก่า วข.ตาก ภาคตะวันออก ประกอบด้วย คุณธวัช ธูปทอง และคุณไพศาล แก้วทันคำ จัดสร้างแท่นยึดเครื่องยนต์และอุปกรณ์เพื่อความสะดวกในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ซึ่งวันนี้ได้ส่งมอบพร้อมเครื่องยนต์ดังกล่าวให้แก่มหาวิทยาลัย โดยมี ดร.สนธยา  ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างจักรกลหนัก ให้การต้อนรับคณะและรับมอบ โอกาสนี้ ดร.เดชา ครุฑทิน กรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา คุณกู้เกียรติ ประภัสระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา พ.ต.ท.ไพบูลย์ รักษาวงศ์ ผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเครื่องยนต์ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบเครื่องยนต์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้รับมอบจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (บ้านโพธิ์) อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเครื่องยนต์และเกียร์รถกระบะ Toyota รุ่น Hilux Revo ทั้งเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดา เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนแก่มหาวิทยาลัย

โอกาสนี้ผู้ช่วยอธิการบดีได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะได้นำเครื่องยนต์ดังกล่าวไปใช้สำหรับให้นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างจักรกลหนัก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ศึกษาและสัมผัสกับเครื่องยนต์ที่ทันสมัยและใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

ภาพเพิ่มเติมที่ Facebook: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา