โลโก้เว็บไซต์ 2020-08-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2020-08-06

มทร.ล้านนา ตาก รับมอบชุดฝึกเครื่องยนต์เพื่อการศึกษา
พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (6 สิงหาคม 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับมอบชุดฝึกเครื่องยนต์และอุปกรณ์เครื่องยนต์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมศิษย์เก่า วข.ตาก ภาคตะวันออก ประกอบด้วย คุณธวัช ธูปทอง และคุณไพศาล แก้วทันคำ จัดสร้างแท่นยึดเครื่องยนต์และอุปกรณ์เพื่อความสะดวกในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ซึ่งวันนี้ได้ส่งมอบพร้อมเครื่องยนต์ดังกล่าวให้แก่มหาวิทยาลัย โดยมี ดร.สนธยา  ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และนักศึกษาสาขาวิชาช่าง... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชากร โดยได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ https://entrance.rmutl.ac.th/Dep/   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา