โลโก้เว็บไซต์ เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กรกฎาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 175 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

28 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา