โลโก้เว็บไซต์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตากเยี่ยมนักศึกษาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตากเยี่ยมนักศึกษาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 230 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายประยงค์ อินชูรันต์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เยี่ยมนักศึกษาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางสาวรจนา แซ่ย้าง นักศึกษาสาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยมีนางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุนการศึกษาให้การต้อนรับ ในการนี้ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตากได้ให้กำลังใจแก่นักเรียนและครอบครัว พร้อมทั้งสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคของนักศึกษา ความเป็นอยู่ปัจจุบัน รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ชีวิตประจำวัน แนวทางช่วยเหลือในอนาคต โอกาสนี้ได้มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา