โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดปฐมนิเทศออนไลน์ ห่างไกล COVID-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดปฐมนิเทศออนไลน์ ห่างไกล COVID-19

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มิถุนายน 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 121 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเป็นการลดการแออัดและป้องกันการเสี่ยงการติดเชื้อของนักศึกษา โดยเนื้อหาการปฐมนิเทศประกอบด้วยการกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย การแนะนำความรู้ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่ ได้แก่ การแนะนำข้อมูลด้านงานทะเบียน การวัดผล กิจการนักศึกษา และตอบข้อซักถามของนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา