โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก รับมอบทุนสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก สำหรับผลิต Face shield  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก รับมอบทุนสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก สำหรับผลิต Face shield

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 695 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ร่วมผลิตหน้ากากปกป้องใบหน้า ประกอบด้วย อาจารย์ไกรสร วงษ์ปู่ อาจารย์กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล และอาจารย์อนุรัตน์ เทวตา รับมอบทุนสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำหรับผลิตหน้ากากปกป้องใบหน้า (Face shield) ดำเนินการผลิตโดยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก พร้อมทั้งได้นำต้นแบบหน้ากากดังกล่าวมาเพื่อแสดงให้ผู้ร่วมงานชม

หน้ากากปกป้องใบหน้า (Face shield) มหาวิทยาลัยได้พัฒนาด้วยกระบวนการผลิตโดยการสร้างต้นแบบด้วยแม่พิมพ์ 3 มิติ ประกอบด้วยชิ้นส่วน 3 ชิ้น ได้แก่ ตัววัสดุโครงทำจาก PP (Polypropylene) มีน้ำหนักเบาจึงทำให้ผู้สวมใส่ไม่เจ็บหน้าผาก และยังสวมใส่ได้นานโดยไม่ต้องถอดออก สามารถนำมาทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่หรือยาฆ่าเชื้อโรคได้ แผ่นใสด้านหน้าทำจากวัสดุ PET (Polyethylene Terephthalate) ที่มีคุณสมบัติใสพิเศษ มีความหนาในระดับที่ไม่ทำให้เกิดรอยยับขณะใช้งาน สามารถถอดเปลี่ยนได้ และยางยืดคล้องด้านหลัง ทำให้สามารถใส่ได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีเป้าหมายการผลิตในโอกาสต้อนรับการเปิดภาคการศึกษาที่กำลังจะถึงนี้ โดยจะแจกจ่ายให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาปีปัจจุบัน รวมทั้งนักศึกษาใหม่ที่กำลังจะเข้าศึกษาในการศึกษา 2563 ซึ่งคาดว่าจะผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 3,500 ชิ้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา