โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 5.2 Extra Lanna 2 รอบสุดท้าย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 5.2 Extra Lanna 2 รอบสุดท้าย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1949 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 5.2 Extra 2 รอบสุดท้าย!
เปิดรับสมัครวันที่ 28 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2563
รับสมัครออนไลน์ https://entrance.tak.rmutl.ac.th/regis โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1. ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย ดาวน์โหลดใบชำระเงินที่ https://entrance.tak.rmutl.ac.th/regis
2. กรอกใบสมัครในระบบ
3. อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
- แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา