โลโก้เว็บไซต์ ประกาศการเลื่อนกระบวนการสอบลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศการเลื่อนกระบวนการสอบลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 พฤษภาคม 2563 โดย ชลธิชา เกตุทิม จำนวนผู้เข้าชม 435 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สามารถดาวน์โหลดประกาศได้>>>ที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา