โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร มทร.ล้านนา ตาก บริจาคน้ำดื่มถวายวัด บรรเทาความเดือดร้อนช่วงสถานการณ์โควิด-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

บุคลากร มทร.ล้านนา ตาก บริจาคน้ำดื่มถวายวัด บรรเทาความเดือดร้อนช่วงสถานการณ์โควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 เมษายน 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 629 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคน้ำดื่มไปถวายแด่วัดต่างๆ ภายในอำเภอเมืองตาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพระภิกษุสงฆ์ โดยเมื่อวันที่ 15 เมษายน ได้บริจาคจำนวน 1,920 ขวด ประกอบด้วยวัดต่างๆ จำนวน 19 แห่ง บริเวณตำบลน้ำรึม ตำบลวังประจบ ตำบลหนองบัวเหนือ ตำบลวังหิน ต่อมาวันที่ 21 เมษายน ได้บริจาคจำนวน 1,824 ขวด ประกอบด้วยวัด 19 แห่งบริเวณตำบลตลุกกลางทุ่ง ตำบลโป่งแดง แม่ท้อ ตำบลหนองบัวใต้ และล่าสุดวันนี้ (22 เม.ย. 63) ได้นำไปถวายวัดบริเวณตำบลหนองหลวง ได้แก่ วัดโคกพลู วัดบริเวณตำบลไม้งาม ได้แก่ วัดหนองกระโห้ และวัดเขาถ้ำ รวม 3 แห่ง จำนวน 1,200 ขวด รวมวัดที่ได้บริจาคทั้งสิ้น 42 แห่ง จำนวน 4,944 ขวด ในการนี้ขออนุโมทนาบุญแก่ผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน ขอจงมีแต่ความสวัสดีโดยทั่วกัน

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา