โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ปรับตัวสู้ COVID-19 พร้อมสอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ปรับตัวสู้ COVID-19 พร้อมสอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 มีนาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 415 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก พร้อมปรับตัวสู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยการสอนออนไลน์ โดยคณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ เข้ารับการอบรมการใช้ Microsoft Teams สำหรับใช้สอนนักศึกษาในภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 7 เมษายน 2563 นี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา