โลโก้เว็บไซต์ สัมมนากฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สัมมนากฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 40 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (5 มีนาคม 2563) ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมสัมมนากฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย โดยนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ให้นักศึกษาตระหนักรู้ถึงประโยชน์และโทษของการใช้โซเชียลมีเดียออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา