โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก รับมอบเครื่องยนต์และอุปกรณ์จากโตโยต้า เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่นักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก รับมอบเครื่องยนต์และอุปกรณ์จากโตโยต้า เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่นักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 700 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (บ้านโพธิ์) อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดย นายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.วีระพรรณ จันทร์เหลือง หัวหน้าสาขาวิชาช่างจักรกลหนัก และอาจารย์ชาตรี ศรีถาวร หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับมอบเครื่องยนต์และอุปกรณ์จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยนายเจริญชัย ยิ่งจรูญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนส่งมอบให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาช่างจักรกลหนัก สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพศาล แก้วทันคำ ประธานศิษย์เก่า วข.ตาก ภาคตะวันออก และที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ในการประสานงานและจัดสร้างแท่นยึดเครื่องยนต์และอุปกรณ์เพื่อความสะดวกในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนศิษย์เก่าและผู้ประสานงานบริษัทร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบครั้งนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอขอบพระคุณบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ประกอบกับบริษัทมีเครื่องเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่ตอบสนองการเรียนการสอน จึงอนุเคราะห์บริจาคเครื่องยนต์ดังกล่าวแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

ภาพ: ผศ.วีระพรรณ จันทร์เหลืองออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา