โลโก้เว็บไซต์ 2020-02-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2020-02-27

แถลงการณ์ มทร.ล้านนา ตาก เรื่อง กรณีนักศึกษาไปท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง กรณีนักศึกษาไปท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐเกาหลี                 ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ว่ามีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เดินทางไปท่องเที่ยว ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ซึ่งเป็นประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชี้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) โดยไม่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ และภายหลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนักศึกษาดังกล่าวเดินทางมาเรียนหนังสือและ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน บุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการ ผลิตสื่อองค์ความรู้ ประจำปี 2563
พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวบริการ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา ข่าวทุน/วิจัย คลังความรู้

กองบรรณาธิการ “คลังหนังสือความรู้ มทร.ล้านนา” เปิดรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ ผลิตสื่อองค์ความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะได้สื่อองค์ความรู้จากผลงานที่เข้าร่วมผลิต ในรูปแบบหนังสือองค์ความรู้ ขนาด A5 รวมถึงชุดสื่อวีดีทัศน์ ที่มีคุณภาพ ผ่านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัย อาทิ การเผยแพร่ในรูปแบบ E-Book บนเว็บไซต์และบนแอพพลิเคชั่น ookbee และ AIS... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก รับมอบเครื่องยนต์และอุปกรณ์จากโตโยต้า เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่นักศึกษา
พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (บ้านโพธิ์) อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดย นายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.วีระพรรณ จันทร์เหลือง หัวหน้าสาขาวิชาช่างจักรกลหนัก และอาจารย์ชาตรี ศรีถาวร หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับมอบเครื่องยนต์และอุปกรณ์จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยนายเจริญชัย ยิ่งจรูญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนส่งมอบให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาช่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา