โลโก้เว็บไซต์ แถลงการณ์ มทร.ล้านนา ตาก เรื่อง กรณีนักศึกษาไปท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐเกาหลี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

แถลงการณ์ มทร.ล้านนา ตาก เรื่อง กรณีนักศึกษาไปท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 125 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง กรณีนักศึกษาไปท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

                ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ว่ามีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เดินทางไปท่องเที่ยว ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ซึ่งเป็นประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชี้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) โดยไม่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ และภายหลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนักศึกษาดังกล่าวเดินทางมาเรียนหนังสือและใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่มีการป้องกัน เป็นเหตุให้บุคลากร นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปเกิดความกังวลว่าอาจเกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ นั้น

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอเรียนให้ทราบว่ามีนักศึกษาจำนวน 1 ราย เดินทางไปยังประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยเดินทางไปในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01.30 น. และเดินทางกลับในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงประเทศไทยในเวลา 23.30 น. โดยขณะที่มีการส่งต่อข้อมูลนั้น นักศึกษาดังกล่าวยังไม่ได้เดินทางกลับถึงจังหวัดตาก ดังนั้นจึงยังไม่ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำชับให้นักศึกษาเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรคทันทีที่เดินทางกลับถึงจังหวัดตาก และให้นักศึกษาดังกล่าวหยุดเรียนและสังเกตอาการอยู่ที่บ้านจนครบ 14 วัน ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวได้รับทราบแล้วและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามเป็นอย่างดี

                 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างเคร่งครัด

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

27 กุมภาพันธ์ 2563


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา