โลโก้เว็บไซต์ อบรมผู้นำนักศึกษา ค้นหาผู้นำจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยในเชิงสร้างสรรค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

อบรมผู้นำนักศึกษา ค้นหาผู้นำจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยในเชิงสร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 25 มกราคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 593 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรรหาผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพื่อค้นหาผู้นำนักศึกษาเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษา พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปสู่การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา