โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมขบวนแห่พิธีเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2562-2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมขบวนแห่พิธีเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2562-2563

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 28 ธันวาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 188 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (28 ธ.ค. 62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2562-2563 เริ่มต้นด้วยขบวนแห่ต่างๆ ที่ต่างเคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธีหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประกอบด้วย
ขบวนที่ 1 ขบวนเทิดพระเกียรติ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ขบวนที่ 2 ขบวนหลวงยกกระบัตรรั้งราชการเมืองตาก โดย โรงเรียนผดุงปัญญา
ขบวนที่ 3 ขบวนพระยาตากรวมพลผู้กล้ากู้ชาติคืนถิ่น โดย โรงเรียนตากพิทยาคม
และขบวนที่ 4 ขบวนจอมภูมินทร์แห่งแผ่นดินกรุงธนบุรี โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

จากนั้น​ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เป็นประธานเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2562-2563 อย่างเป็นทางการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นเป็นแสดงหมู่ฟันดาบและศิลปะมวยไทย โดยใช้นักแสดงจากชุดการแสดงละครประกอบการแสดงแสง สี เสียงเทิดพระเกียรติ

การจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 70 มีกำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และเป็นการหารายได้สำหรับใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ของจังหวัดตาก ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย​ อาทิ​ การแสดงละครประกอบแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การออกร้านสลากมัจฉากาชาด การประกวดร้องเพลงบนเวทีกลาง การแสดงคอนเสิร์ตของเหล่าศิลปินชื่อดัง และการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP

สำหรับภายในบูธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกเป็นประจำทุกวัน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ชมนิทรรศการและการแสดงดนตรี โดย กองการศึกษา
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 กิจกรรมการเพ้นท์กระเป๋าผ้า โดย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีอัจฉริยะ​กับ Internet of Things โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กิจกรรมการบังคับโดรนด้วยมือ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่ 1 มกราคม 2563 กิจกรรมการทำเทียนหอมจากไขถั่วเหลือง โดย คลินิกเทคโนโลยี
วันที่ 2 มกราคม 2563 กิจกรรมการละเล่น โดย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
วันที่ 3 มกราคม 2563 กิจกรรม 50 คำถาม โดย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมและชมกิจกรรมต่างๆ ได้ภายในบูธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ตลอดระยะเวลาการจัดงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา