โลโก้เว็บไซต์ 2019-12-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-12-28

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมขบวนแห่พิธีเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2562-2563
เสาร์ 28 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (28 ธ.ค. 62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2562-2563 เริ่มต้นด้วยขบวนแห่ต่างๆ ที่ต่างเคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธีหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประกอบด้วย ขบวนที่ 1 ขบวนเทิดพระเกียรติ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ขบวนที่ 2 ขบวนหลวงยกกระบัตรรั้งราชการเมืองตาก โดย โรงเรียนผดุงปัญญา ขบวนที่ 3 ขบวนพระยาตากรวมพลผู้กล้ากู้ชาติคืนถิ่น โดย โรงเรียนตากพิทยาคม และขบวนที่ 4 ขบวนจอมภูมินทร์แห่งแผ่นดินกรุงธนบุรี โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโล... >> อ่านต่อ


ร่วมพิธีถวายราชสักการะและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เสาร์ 28 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (28 ธ.ค. 62) ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาติและชาวไทย โดยในพิธีม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา