โลโก้เว็บไซต์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ร่วมพิธีถวายราชสักการะและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 28 ธันวาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (28 ธ.ค. 62) ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาติและชาวไทย โดยในพิธีมีการถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะ การประกอบพิธีแบบพราหมณ์ และแบบจีน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน เข้าร่วมพิธีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา