โลโก้เว็บไซต์ รับทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 ธันวาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 2097 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (25 ธ.ค. 62) ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ จังหวัดตาก จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้ารับมอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน ประกอบด้วย
1. นายภาณุพงศ์ สุกน่วม
2. นางสาวสิริประภา เสนแก้ว
3. นางสาวณัฑธิดา บุญมาก
4. นางสาวพัชรมัย ธงชัย

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงขอขอบคุณชมรมธนาคารภาคเหนือ จังหวัดตาก ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาในครั้งนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา