โลโก้เว็บไซต์ LC Christmas Party 2019 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

LC Christmas Party 2019

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 ธันวาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 569 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรม LC Christmas Party ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงสากล การประกวดการแต่งชุดแฟนซีคริสต์มาส การประกวดสิ่งประดิษฐ์ D.I.Y. คริสต์มาส นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกและลุ้นของรางวัลมากมาย อาทิ การประกวดชุดวันคริสต์มาส การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ การประกวดวาดภาพ นิทรรศการเกี่ยวกับวันคริสต์มาสโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ฯลฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา