โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาวิชาทหารฝึกอบรมเครือข่ายข่าวเพื่อความมั่นคงในสถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นักศึกษาวิชาทหารฝึกอบรมเครือข่ายข่าวเพื่อความมั่นคงในสถานศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 พฤศจิกายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 629 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (13 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. นักศึกษาวิชาทหารสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้ารับการฝึกอบรมเครือข่ายข่าวเพื่อความมั่นคงในสถานศึกษา ซึ่งจัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก เพื่อสร้างแกนนำเฝ้าระวังข่าวปลอม และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ให้กับนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดตาก ประกอบด้วยนักศึกษาวิชาทหารจากวิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก โรงเรียนพลูหลวงวิทยา โรงเรียนตากพิทยาคม เป็นต้น ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา