โลโก้เว็บไซต์ 2019-11-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-11-13

นักศึกษาวิชาทหารฝึกอบรมเครือข่ายข่าวเพื่อความมั่นคงในสถานศึกษา
พุธ 13 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (13 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. นักศึกษาวิชาทหารสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้ารับการฝึกอบรมเครือข่ายข่าวเพื่อความมั่นคงในสถานศึกษา ซึ่งจัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก เพื่อสร้างแกนนำเฝ้าระวังข่าวปลอม และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ให้กับนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดตาก ประกอบด้วยนักศึกษาวิชาทหารจากวิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก โรงเรียนพลูหลวงวิทยา โรงเรียนตากพิทยาคม เป็นต้น  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา