โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตากในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้บริหารเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตากในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 ตุลาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 40 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าพบนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา