โลโก้เว็บไซต์ 2019-10-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-10-29

เปิดโรงฝึกงานพัฒนากำลังคนด้านยานยนต์
อังคาร 29 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการเข้าชมอาคารและโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ซึ่งเขตพื้นที่ตากมีศักยภาพสูงทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม สำหรับการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 4.0 และยานยนต์สมัยใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ช่างหล่อโลหะ หล่อพระพุทธรูปและศิลปกรรม อุตสาหกรรมอัติโนมัติ (Automation) หุ่นยนต์ (Robotic) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ระบบควบคุม PLC ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เครื่องจักรก... >> อ่านต่อ


ผู้บริหารเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตากในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
อังคาร 29 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าพบนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา