โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก คว้ารางวัลรองชนะเลิศโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ผลงานกลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมกันตพัฒน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก คว้ารางวัลรองชนะเลิศโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ผลงานกลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมกันตพัฒน์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 กันยายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 821 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 กันยายน 2562 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา ตาก นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562" ซึ่งจัดโดยธนาคารออมสิน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีม CIS TAK-002 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมกันตพัฒน์ บ้านกอเปา ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย
1. อาจารย์จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี 
2. ผศ.ดร.พรรณธิภา เพชรบุญมี
3. นางสาวธีรารัตน์  เอมอยู่            
4. นางสาวศิริลักษณ์ โพธิ์ขำ            
5. นางสาววาซาอุ             
6. นางสาวชนมน  พงษ์นุช         
7. นางสาวกานต์ธิดา  หมูอยู่            
8. นางสาวสุธิดาวรรณ  เมฆอินทร์        
9. นายอัฐพงษ์  กาวิลตา

ขอบคุณภาพจาก กลุ่มงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา