โลโก้เว็บไซต์ การอบรมสร้างสื่อการสอนรูปแบบมัลติมีเดียสำหรับห้องเรียนต้นแบบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การอบรมสร้างสื่อการสอนรูปแบบมัลติมีเดียสำหรับห้องเรียนต้นแบบ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 กันยายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 96 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7-8 กันยายน 2562 ที่อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนรูปแบบมัลติมีเดียสำหรับห้องเรียนต้นแบบ ในโครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาสาขา ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล มทร.ล้านนา ตาก โดยวิทยากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop สำหรับการแก้ไขและตกแต่งรูปภาพ โปรแกรม Adobe Premiere Pro สำหรับการตัดต่อวีดีโอ เรียนรู้ชุดอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสดพร้อมชุดโปรแกรมการถ่ายทอดสด และลงมือปฏิบัติการถ่ายทอดสด (Live Streaming) ผ่านช่องทาง Social Media อาทิ Facebook, Youtube เป็นต้น

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลด>>ภาพเพิ่มเติมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา