โลโก้เว็บไซต์ การอบรมการทำเครื่องหอมไทยโบราณ ร่วมสืบสานอนุรักษ์มรดกไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การอบรมการทำเครื่องหอมไทยโบราณ ร่วมสืบสานอนุรักษ์มรดกไทย

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 8 กันยายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 90 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดโครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน โครงการฝึกอบรมการทำเครื่องหอมไทยโบราณ การทำน้ำอบไทย และบุหงารำไป ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 โดย ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว กิจกรรมการอบรมประกอบด้วยการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและความรู้เบื้องต้นของเครื่องหอมไทย และการฝึกปฏิบัติการทำน้ำอบไทย ประกอบด้วย การเตรียมน้ำสำหรับการทำน้ำอบไทย การอบน้ำอบไทย การร่ำน้ำอบไทย การปรุงและบรรจุน้ำอบไทย นอกจากนี้ยังได้ฝึกปฏิบัติการทำบุหงารำไป ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา