โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาโครงการ Lucky Draw จากเคาน์เตอร์เซอร์วิส | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาโครงการ Lucky Draw จากเคาน์เตอร์เซอร์วิส

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กันยายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 491 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐวร โกอินต๊ะ และนายชิษณุพงศ์ อ้นเกตุ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการ "Lucky Draw ลุ้นรับทุนการศึกษา" จากบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดโครงการดังกล่าว ให้นักศึกษาทั่วประเทศชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา และผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชั่น Counter Service Pay ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 มีสิทธิ์ลุ้นรับทุนการศึกษา ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจับรางวัลและได้รายชื่อนักศึกษาผู้โชคดี ได้แก่ นายณัฐวร โกอินต๊ะ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท และนายชิษณุพงศ์ อ้นเกตุ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท ในโอกาสนี้ ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้รับมอบเช็คเงินสดทุนการศึกษาพร้อมส่งมอบให้แก่นักศึกษาผู้โชคดีดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา