โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมไหว้พระทำบุญและฟังธรรมเทศนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กิจกรรมไหว้พระทำบุญและฟังธรรมเทศนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 กันยายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 99 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 ก.ย. 62 ที่วิหารหลวงพ่อมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมไหว้พระทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนา มีบุคลากรและนักศึกษาร่วมตักบาตรข้าวสุกและอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จากนั้น ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานในพิธีจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเทียนส่องธรรม พระสงฆ์ให้ศีลและแสดงธรรมเทศนา ผู้บริหารประเคนกัณฑ์เทศน์และถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม 

ซึ่งกิจกรรมการไหว้พระทำบุญและฟังธรรมเทศนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก กำหนดจัดขึ้นในทุกวันพุธแรกของเดือน เพื่อสืบทอดและส่งเสริมด้านศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนสามารถนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ที่เกิดในเดือนเดียวกันจะได้ร่วมทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา