โลโก้เว็บไซต์ RMUTL-STEAM3 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โจทย์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

RMUTL-STEAM3 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โจทย์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 สิงหาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 403 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ติดตามโครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ภายใต้เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง โดยโจทย์ในวันนี้กำหนดให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการประดิษฐ์เครื่องจรวดโดยให้พุ่งไปให้ได้ไกลที่สุด ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ภาพเพิ่มเติมที่: Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา