โลโก้เว็บไซต์ 2019-08-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-08-28

RMUTL-STEAM3 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โจทย์
พุธ 28 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ติดตามโครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ภายใต้เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง โดยโจทย์ในวันนี้กำหนดให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการประดิษฐ์เครื่องจรวดโดยให้พุ่งไปให้ได้ไกลที่สุด ตามเงื่อนไขที่กำหนด ภาพเพิ่มเติมที่: Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา