โลโก้เว็บไซต์ การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา ตาก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 สิงหาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 295 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (9 ส.ค. 62) เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นำผู้บริหาร คณาจารย์ และว่าที่บัณฑิตร่วมบันทึกภาพหมู่ตามลำดับคณะ โดยเริ่มจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในโอกาสนี้ได้รีบเกียรติจาก พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ร่วมบันทึกภาพร่วมกับว่าที่บัณฑิตด้วย และในภาคบ่ายเป็นการฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีซ้อมย่อยระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา