โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอบรมการทำเครื่องหอมไทยโบราณ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการฝึกอบรมการทำเครื่องหอมไทยโบราณ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 สิงหาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 881 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำเครื่องหอมไทยโบราณ ให้แก่ชุมชนบ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยเนื้อหาการฝึกอบรมการทำเครื่องหอมไทย ประกอบด้วยการทำน้ำอบไทยโดยการอบ การร่ำ การปรุง และการทำบุหงารำไป ซึ่งมีทั้งบุหงาสดและบุหงาแห้ง

ภาพ. อาจารย์คุณากร สุปนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา