โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยผู้บริหารและคณาจารย์นำนักศึกษาร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาไปยังวัดต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยวัดหนองกะโห้ วัดเขาถ้ำ วัดโคกพลู และวัดดอยคีรีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา