โลโก้เว็บไซต์ การฝึกอบรมการซ่อมแซมรอยร้าวของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การฝึกอบรมการซ่อมแซมรอยร้าวของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 96 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (12 ก.ค. 62) ที่ห้องประชุมทองกวาว ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง การซ่อมแซมรอยร้าวของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การตรวจสอบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการทดสอบแบบไม่ทำลาย เทคนิคการซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การตรวจสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดินและความยาวของเสาเข็มในอาคารที่ก่อสร้างแล้ว และการวิเคราะห์ความสามารถในการรับน้ำหนักขององค์อาคารจากผลการทดสอบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา