โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับผู้ว่าการฯ เต๋อหง ในโอกาสเยือนจังหวัดตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ต้อนรับผู้ว่าการฯ เต๋อหง ในโอกาสเยือนจังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 มิถุนายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 612 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (22 มิ.ย. 62) เวลา 14.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้การต้อนรับ Mr.Wei Gang ผู้ว่าการแห่งรัฐบาลประชาชนเขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ ในการเดินทางเยือนจังหวัดตากและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยผู้ว่าการฯ เต๋อหง ได้ให้เกียรติร่วมปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน จากนั้นได้เข้าร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวิทยาลัยครูเต๋อหง ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้เสริมสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งครอบคลุมกิจกรรมทางการศึกษาที่จะก่อประโยชน์ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองฝ่าย การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา