โลโก้เว็บไซต์ การตรวจประเมินคณะภาพการศึกษาหลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การตรวจประเมินคณะภาพการศึกษาหลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 87 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (7 มิ.ย. 62) ที่ห้องราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร พร้อมคณะ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และให้คำแนะนำในการจัดทำและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแก่คณาจารย์ที่เข้ารับร่วมการตรวจประเมินฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา