โลโก้เว็บไซต์ การประชุมสัมมนาวิชาการคุณธรรมจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การประชุมสัมมนาวิชาการคุณธรรมจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 9 มีนาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 256 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 มี.ค. 62 ที่ห้องประชุมพะยอม ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการคุณธรรมจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ  จัดโดยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านระบบทางไกล (Video conference) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ ในการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา