โลโก้เว็บไซต์ วารสาร RL-News ประจำเดือนมกราคม 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

วารสาร RL-News ประจำเดือนมกราคม 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 13086 คน

(252) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วารสาร RL-News เป็นการรวบรวมข่าวสารการจัดกิจกรรม ของผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งในส่วนกลางและเขตพื้นที่ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านในสื่อต่างๆของกองประชุาสัมพันธ์ ให้อยู่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ (E-book) โดยจะคัดเลือกข่าวสารที่มีความโดดเด่นในแต่ละเดือนมาเก็บรวบรวมไว้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา