โลโก้เว็บไซต์ สัมภาษณ์รอบ TCAS2 โควตาพิเศษ กลุ่ม B | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สัมภาษณ์รอบ TCAS2 โควตาพิเศษ กลุ่ม B

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 9 มีนาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 197 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ TCAS2 โควตาพิเศษ กลุ่ม B มีนักเรียนนักศึกษาเข้าสอบจำนวน 186 คน สำหรับโควตาพิเศษ กลุ่ม B ประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา 3 ประเภท ได้แก่ 
1. โควตาโครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ประกอบด้วย
- โรงเรียนตากพิทยาคม
- โรงเรียนผดุงปัญญา
- โรงเรียวังประจบวิทยาคม
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
- โรงเรียนพลูหลวงวิทยา
- โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
- โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
- วิทยาลัยเทคนิคตาก
- วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

2. โควตาสถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันมินิวิทยสัประยุทธ์ ตาก ประกอบด้วย
- โรงเรียนตากพิทยาคม
- โรงเรียนผดุงปัญญา
- โรงเรียนสรรพวิทยาคม
- โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"
- โรงเรียนแม่กุวิทยาคม
- โรงเรียนพบพระวิทยาคม
- โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
- โรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคม
- โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร

3. โควตาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 4 อำเภอชายขอบ ประกอบด้วย
- โรงเรียนพบพระวิทยาคม
- โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
- โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
- โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
- โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
- โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)

ติดตามชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา