โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์) ด้วยวิธี e-bidding | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์) ด้วยวิธี e-bidding

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มีนาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท

ดาวน์โหลด >> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์)

ดาวน์โหลด >> เอกสารการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา